Kjøpsvilkår - SS123

Vilkår for medlemsskap for kursprogrammet Sunne Søtsaker på 1-2-3 (SS123)

Sunne Søtsaker på 1-2-3 (heretter benevnet som SS123) gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Angrefrist og garanti

Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp fra kjøpsdato.

Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett

Opphavsrett © Christine Bieker. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til kursportalens innhold. Tilgangen varer i ett år fra kjøpsdato. Produktet er beskyttet av opphavsrett.

Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for en bruker. Ingen deler av programmet kan deles med noen, inkludert login til kursportalen.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. 

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet og Personvern

SS123 garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. 

Ansvarsbegrensing

Våres onlinke-kurs, e-bøker, workshops, guider og andre produkter kan ikke erstatte alminnelig legebehandling, medisin eller sykdomsbehandling og foregår alltid 100% på eget ansvar. Konsulter alltid med lege først. 

Din kropp og helse er ditt ansvar. 

Avlysing og utsettelse

Christine Bieker forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra Christine Bieker side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Christine Bieker kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursmedlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Kontaktperson: Christine Bieker

E-post: [email protected]

Adresse: Christine Bieker, Ole Irgensvei 62, 5019 Bergen

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.